Aktuelt

KOMMENDE AKTIVITETER


INFORMASJON


Studentpris 2023


På årsmøte 7.5 ble Miljørettsforeningens studentpris delt ut for første gang. Vinneren ble Kirsten Daae Wiig for oppgaven Developing producer responsibility for repair in the circular economy Vi gratulerer så mye! Du kan lese Kirstens blogg om oppgaven her.

 

Komiteen som vurderte oppgavene besto av førsteamanuensis Lena Schøning ved Universitetet i Tromsø, student Anders Meling ved Universitetet i Bergen og professor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo. Komiteen vurderte 10 nominerte masteravhandlinger i rettsvitenskap som var gitt karakteren A eller B ved norske universitet i 2023. Komiteen vurderte det var at høyt nivå på alle avhandlingene og at de var gode bidragsytere til økt kunnskap om miljørett. Vi deler informasjon om oppgavene og lenke til dem(til databaser på universiteter), så kan dere ha gleden av å

studere dem nærmere:  1. Tora Elise Mårtensson Aune Med virkning? Medvirkningskravet i plan- og bygningsloven § 5-1 (uio.no)
  2. Synne Cecilie Bue Hvor fritt står kommunen til å bestemme nedbygging av myrareal? En analyse av plan- og bygningslovens regler og verktøy for statlig styring med arealplanlegging av myrområder, i lys av naturavtalens nye krav til naturforvaltning.
  3. Jenny Bondevik Unntak fra rettingskrav. Om ekspropriasjonslignende unntak.
  4. Ingrid Eline Morsund Skjoldvær Miljørettslige utredningskrav til mineralvirksomhet på havbunnen. Hvilke krav gjelder til konsekvensutredninger av miljøvirkninger ved åpning for mineralvirksomhet, med utgangspunkt i havbunnsmineralloven § 2-2? 
  5. Katarina Einem Wågen Assessing the Current International Legal Framework applicable to Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear in the North-East Atlantic Ocean
  6. Jacob Risa Sjøfugl i møte med havvind
  7. Thomas Myklebust Våland Vilkår for inngrep i vannforekomsters miljøtilstand. Dekker «samfunnsnytten» i vannforskriften § 12 «overriding public interest» i vanndirektivet artikkel 4, og har en eventuell ulikhet rettslige konsekvenser for praktiseringen av regelverket i norsk rett?
  8. Annija Kristiana Punka Towards an effective global plastics treaty: A legal analysis of treaty design elements to promote participation and effectiveness
  9. Anders Johan Inntjore Ulovlighetsoppfølging jf. plan- og bygningsloven kapittel 32 – Stiller loven krav til forholdsmessighet når pålegg om retting er eneste aktuelle reaksjon? 
  10. Kirsten Daae Wiig Developing producer responsibility for repair in the circular economy 


Styret takker komiteen for verdifullt arbeid, og vi takker for gode nominasjoner og interesse fra de dyktige kandidatene vi har hatt gleden av å lese masteravhandlingene til. Vi håper dette blir starten på en god tradisjon.


Medlemsmøter


Årsmøte og medlemsmøte ble avholdt den 7. mai. Vi startet med medlemsmøte om nylige avsagte klimarettsavgjørelser. Først vurderte Ane Sydnes Egeland Oslo tingretts dom 18. januar 2024 i lys av Høyesteretts plenumsavgjørelse i 2020 og EMDs nylige storkammeravgjørelser. Deretter diskuterte Hannah Brænden, rådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Klimasakene i EMD og hvilke implikasjoner disse har for Norge. 


Deretter ble Norsk forening for miljøretts studentpris for 2023 delt ut før årsmøtet ble avholdt.


Foreningens vedtekter og årsmøtepapirer finnes under fanen "Om foreningen". Dersom du har forslag til temaer for kommende medlemsmøter, send gjerne en e-post til styret@nffm.no.DISKUSJON

Miljørettsbloggen


Styret inviterer blogg-innlegg på inntil fem sider tekst. Vi vil foreta en kvalitetssikring av teksten før publisering. Legg ved et bilde dersom du ønsker det. Vi orienterer om nye blogg-innlegg på facebook og inviterer til diskusjon der. Det kan også publiseres nye blogg-innlegg som svar på blogg-innlegg. Du kan publisere blogg-innlegg uavhengig av om du er medlem. Blogg-innlegg kan som hovedregel ikke være anonyme. Fra oktober 2021 tar vi sikte på å publisere blogg-innlegg i samarbeid med

Juridika Innsikt, noe som gjøre at blogg-innlegget ditt vil kunne få stor spredning! Send e-post med innlegg og eventuelt bilde til styret@nffm.no.Utviklingen av produsentansvar for reparasjon i den sirkulære økonomien 

Av Kirsten Daae Wiig, 10. juni 2024


European Green Deal - Europas grønne giv

av Malin Fosse, 28. oktober 2021, sampublisert med Juridika innsikt


Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen

av Hans Morten Haugen, 26. oktober 2020


Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier), av Elisabeth Rastad, 3. juni 2020


Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf, av Gjermund Aasbrenn, 3. mai 2020Diskusjonsforum for medlemmer

Du finner et diskusjonsforum for foreningens medlemmer på facebook.

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075