Aktuelt

KOMMENDE AKTIVITETER


INFORMASJON

Medlemsmøter


Medlemsmøte om Høyesteretts dom i klimasøksmålet avholdes digitalt 21. januar klokken 18 med innledninger fra saksøkernes og regjeringens advokater, og fra Jenny Sandvig, fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter og stortingsrepresentant Michael Tetzschner.


Styremøter


På styremøtet 4. november ble vi enige om å legge opp til tre medlemsmøter i løpet av våren. Det første blir om klima rett etter Høyesteretts dom i klimasøksmålet (januar/februar). Det andre blir i forlengelsen av årsmøtet og vil sannsynligvis bli om konsekvensutredninger (mars/april). Det tredje vil ta sikte på implikasjonene av EUs "Green Deal" for norsk miljørett (mai/juni).


Styret kommer til å legge opp til "hybridmøter" til våren. Dette betyr at vi vil ha en kombinasjon av personer tilstede i møterommet og "nettbasert" deltakelse. Vi vil fortsette å bruke "Zoom" som vår nettbaserte plattform for møtene. Medlemmene vil få tilsendt en lenke som kan brukes til deltakelse. Bruk av lenken vil ikke innebære nedlasting av Zoom. Bruken av Zoom vil også muliggjøre opptak av innlegg på medlemsmøtene dersom foredragsholdere er interesserte i det. Ved opptak av innleggene kommer vi ikke til å ta opp etterfølgende diskusjoner.

 

Om du har du forslag til temaer for medlemsmøter og aktiviteter i foreningen, send en e-post til styret@nffm.no.


Vi tar gjerne mot blogginnlegg om aktuelle saker, som oppfølgning av eller innspill til diskusjoner på medlemsmøter, eller om annet som du måtte være opptatt av. Send blogginnlegg til styret@nffm.no.

 

DISKUSJON

Miljørettsbloggen


Styret inviterer blogg-innlegg på inntil fem sider tekst. Vi vil foreta en kvalitetssikring av teksten før publisering. Legg ved et bilde dersom du ønsker det. Vi orienterer om nye blogg-innlegg på facebook og inviterer til diskusjon der. Det kan også publiseres nye blogg-innlegg som svar på blogg-innlegg. Du kan publisere blogg-innlegg uavhengig av om du er medlem. Blogg-innlegg kan som hovedregel ikke være anonyme. Send e-post med innlegg og eventuelt bilde til styret@nffm.no.


Klimaargumentasjon i Heathrow-dommen

av Hans Morten Haugen, 26. oktober 2020


Første dom om REACH-forskriften (kjemikalier), av Elisabeth Rastad, 3. juni 2020


Aktuell og viktig bok om Grunnlovens miljøparagraf, av Gjermund Aasbrenn, 3. mai 2020Diskusjonsforum for medlemmer

Du finner et diskusjonsforum for foreningens medlemmer på facebook.

Norsk forening for miljørett

Org.nr. 918812075